Od navdiha do odnosa

Odnos kupcev do trgovca, do blagovne znamke, do podjetja se razvija kot vsak odnos, ki ga vzpostavljamo v življenju. Če smo slišani, če nas nekdo spodbuja, razume, nam pomaga, bomo odnos s tem drugim jemali kot vrednost. Tudi če gre tu za blagovno znamko.

V Lidlu Slovenija se zavedajo po eni strani pomena kakovostnega pozicioniranja vsebin, ki jih kupci z veseljem preberejo, uporabijo, se nenazadnje na podlagi le-teh odločijo za nakup, po drugi pa so se zavezali, da jim vedno in to v najkrajšem možnem času priskočijo na pomoč oz. jim svetujejo. Da lahko komunikatorji na družabnih omrežjih kakovostno opravljajo svoje delo, je pomembno, da vsa področja v podjetju razumejo pomen tega in da so poti pridobivanja informacij ali usmeritev čim krajša. Digitalna komunikacija tako potrebuje dobro interno komunikacijo. Le tako zagotovijo na koncu zadovoljstvo kupca in zaradi pozitivne izkušnje tudi učinkovitejšo gradnjo odnosa do podjetja.

Skrb za kupce je odločilna za povezovanje z njimi, obenem pa se kaže kot izziv za številna podjetja. Predvsem ker se ta vloga na strani skrbnikov družabnih omrežij nikoli ne konča. Vsak dan namreč prinaša nova vprašanja, dileme, težave in naša naloga je, da jih učinkovito rešujemo. Da smo torej lahko povezani na zunaj, moramo biti povezani tudi navznoter.

Tina Cipot

Vodja službe za korporativno komuniciranje v Lidlu Slovenija

Tina Cipot se je na grozo svojih staršev odločila za študij novinarstva. Po večletnem novinarskem in uredniškem delu je leta 2006 prestopila na “drugo stran”, med piarovce. Kot sodelavka Službe za odnose z javnostmi Telekoma Slovenije je delovala na različnih področjih komuniciranja. Po dvoletnem izletu v svet spremljanja in analize medijskih vsebin, je prevzela vodenje službe za odnose. V Lidlu Slovenija je od leta 2013 s svojo ekipo zadolžena za strateško korporativno in produktno komuniciranje, družabna omrežja, projekte s področja vsebinskega komuniciranja, skrbi pa tudi za trajnostni koncept podjetja Ustvarimo boljši svet.

tina-cipot-foto

Ponosna je na dosežke svoje ekipe (nagrade POMP za vsebinski marketing na področju tiskanih revij (2015 in 2016) in komunikacije na družabnih omrežjih (2015) ter Veliki POMP za projekte vsebinskega marketinga (2015), Websi in Diggit za komunikacijo na Facebook strani Lidla Slovenija (2016) ter Prizma za komunikacijsko odličnost v kategoriji posebnih projektov (2016), predvsem pa rada dela v podjetju, kjer sta povezovanje in sodelovanje temeljni vrednoti. V prostem času preganja najstniške muhe in vrtnari.